AmpleAdolescentEkaltadeta-max-1mb
श्रीमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिव ज्यु, श्रीमान महानिर्देशक ज्यु लगायतको विशिष्ठ व्यक्तिहरु द्वारा यस केन्द्रको स्थलगत निरीक्षण

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top