AmpleAdolescentEkaltadeta-max-1mb
व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्र, भैसेपाटी द्वारा World day for Safety and Health at Work (April 28, 2022): “Act Together to Build a Positive Safety and Health culture” “सकारात्मक सुरक्षा र स्वस्थ्य संस्कृतिको निर्माण गर्न, एकजुट भई काम गरौं” नाराको साथ मिति २०७९/०१/१५ देखि २०७९/०१/२१ सम्म “व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सप्ताह, २०७९” मनाउन लागिएको सहर्ष जानकारी गराउदछौ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top