AmpleAdolescentEkaltadeta-max-1mb
यस केन्द्र द्वारा कार्यस्थलमा खतराको पहिचान तथा जोखिम मूल्यांकन (Hazard Identification & Risk Assessment, HIRA) सम्बन्धी ४ दिने दक्षता अभिवृद्धिमूलक प्रशिक्षण फाल्गुन महिनामा संचालन गर्न लागिएको हुदाँ ईच्छुक उद्योग/प्रतिष्ठानले सहभागिताको लागि केन्द्रमा सम्पर्क राख्न सूचित गरिन्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top