AmpleAdolescentEkaltadeta-max-1mb
यस केन्द्रमा आवासीय तालिम “प्रेसर भेसल तथा ब्वायलर सुरक्षा सम्बन्धी ७ दिने दक्षता अभिवृद्धिमूलक प्रशिक्षण” मिति २०७९-१२-०५ देखि २०७९-१२-११ गते सम्म संचालन हुन गई रहेको हुदाँ ईच्छुक उद्योग प्रतिष्ठानले सम्बन्धित श्रम तथा रोजगार कार्यालय वा केन्द्रमा सम्पर्क राखी सहभागी हुन जानकारी गराईन्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top