AmpleAdolescentEkaltadeta-max-1mb
कार्यस्थलमा खतराको पहिचान तथा जोखिमको मूल्याङ्कन सम्बन्धी ४ दिने दक्षता अभिवृद्धिमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम २०८० श्रावण महिनाको तेश्रो हप्तामा काठमाण्डौमा संचालन हुन गईरहेको हुदाँ ईच्छुक उद्योग प्रतिष्ठानले सहभागिताको लागि यस केन्द्रमा सम्पर्क राख्न सुचित गरिन्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top