AmpleAdolescentEkaltadeta-max-1mb
कुनै पनि व्यवसायमा संलग्न कामदारहरुका शारीरिक, मानसिक र सामाजिक सुस्वास्थ्य तथा शारीरिक सुरक्षाको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्कारगत विकास गर्दै उद्योग प्रतिष्ठानहरुको कार्यस्थल सुधारको हरसम्भव उपायहरुको उपयोगका लागि यस केन्द्रलाई एक सक्षम तथा श्रोत र साधन सम्पन्न केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्ने।
Scroll to Top